Rólunk

Történetünk

Az Európai Pack for Youth kezdeményezés – melyet a CSR Europe kezdeményezett és az Európai Bizottság támogatott – azon dolgozik 2016 óta, hogy javítsa a fiatalok lehetőségeit az európai térségben. Az üzleti és a civil társadalom vezetői a következő közös politikai javaslatokat építették össze:

  • A szakoktatás és a szakképzés váljon egyaránt elérhetővé minden fiatal számára
  • Partnerségek kialakítása az üzleti oktatás területén egész Európában
  • A vállalkozói ismeretek elsajátítása a tanulás útján

A CSR Europe víziójával összhangban a magyar Pact4Youth kezdeményezés is úgy véli, hogy Európa és Magyarország versenyképességéhez elengedhetetlen, hogy a fiatalok megfelelő képesítést szerezzenek. Ezért álláspontunk szerint erősíteni kell az Európai Unió tagállamok, a vállalkozások és az oktatás közötti együttműködést.

A CSR Europe tanulmánya szerint több mint 7 millió ember él Európában 15-24 éves kor között, akik nem rendelkeznek állandó munkahellyel és nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben (NEETs). Az európai mutatókhoz képest a magyar fiatalok munkaerő-piaci aktivitása meglehetősen alacsony: 15-24 éves kor között a fiatalok 32,3% -a aktív a munkaerő piacon, míg az EU-ban ez a százalék átlagosan 41,5% ugyanezen korosztály számára. Az elmúlt években azonban folyamatosan nőtt a gazdaságilag aktív fiatalok aránya, miközben a különbség magyar és az uniós arányok között jelentősen csökkent. Magyarországon a NEET fiatalok aránya 2014 óta csökkenő tendenciát mutat, hiszen 2016-tól ez az arány 11%, ami 0,6% -kal alacsonyabb az EU átlagánál. Az Új Nemzedék Központ által végzett ifjúsági kutatás megállapításai szerint a fiatalok munkanélkülisége strukturális munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a kínálat és a kereslet nem felel meg egymásnak a munkaerő piacon.